Kế hoạch tuyển sinh lớp 1 năm học 2022-2023

 

UBND THÀNH PHỐ ĐỒNG XOÀI

 TRƯỜNG TH TIẾN THÀNH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 147 /KH-THTT

Tiến Thành, ngày 6  tháng 7 năm 2022

KẾ HOẠCH

Về việc tuyển sinh lớp 1 năm học 2022-2023

 


Căn cứ Thông tư số 28/2020/TT-BGDĐT ngày 04/9/2020 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Điều lệ trường tiểu học;

Căn cứ kế hoạch số 404/KH-PGDĐT ngày 25 thág 5 năm 2022 của phòng GD&ĐT thành phố Đồng Xoài về Kế hoạch tuyển sinh mầm non, lớp 1, lớp 6 năm học 2022-2023;

Căn cứ tình hình thực tế về đội ngũ và cơ sở vật chất, Trường TH Tiến Thành xây dựng kế hoạch  tuyển sinh vào lớp 1 năm học 2022-2023 như sau:

I. MỤC ĐÍCH YÊU CẦU

- Nhằm huy động trẻ em trong độ tuổi vào học lớp 1, đáp ứng nhu cầu học tập, đi lại của con, em nhân dân, góp phần nâng cao tỷ lệ huy động trẻ trong độ tuổi ra lớp và đạt chuẩn phổ cập giáo dục của địa phương.

- Công tác tuyển sinh phải bám sát kế hoạch đề ra, đảm bảo tính chính xác công bằng, khách quan; đồng thời cần tích cực chuẩn bị về cơ sở vật chất, đội ngũ giáo viên, trang thiết bị phục vụ cho công tác dạy học, xây dựng trường chuẩn quốc gia, xây dựng trường học thông minh gắn với dạy học song ngữ đạt kết quả tốt.

II. ĐỐI TƯỢNG TUYỂN SINH

- Tất cả trẻ em trong độ tuổi quy định đều được vào học lớp 1.

- Tuổi của học sinh vào học lớp một là 06 tuổi (sinh năm 2016) và được tính theo năm. Trẻ em khuyết tật, kém phát triển về thể lực hoặc trí tuệ, trẻ em ở những vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn, trẻ em người dân tộc thiểu số, trẻ em mồ côi không nơi nương tựa, trẻ em ở nước ngoài về nước, con em người nước ngoài học tập, làm việc ở Việt Nam có thể vào học lớp một ở độ tuổi cao hơn so với quy định nhưng không quá 03 tuổi. Trường hợp trẻ em vào học lớp một vượt quá 03 tuổi so với quy định sẽ do Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố quyết định.

III. ĐỊA BÀN TUYỂN SINH

- Địa bàn tuyển của trường Tiểu học Tiến Thành gồm: Khu phố 1, khu phố 2,  khu phố 3; khu phố 4; khu phố 5; khu phố Bưng Trang và khu phố Làng Ba.

IV. HÌNH THỨC VÀ THỜI GIAN TUYỂN SINH

- Hình thức tuyển sinh: Trực tuyến

- Tuyển sinh trái tuyến từ 18/7/2022 đến ngày 22/7/2022 (Kể cả thứ bảy, chủ nhật)

- Tuyển sinh đúng tuyến từ 25/7/2022 đến ngày 05/8/2022 (Kể cả thứ bảy, chủ nhật)

- Chỉ tiêu tuyển sinh:  5 lớp/ 175 học sinh

V. HỒ SƠ TUYỂN SINH

- Đơn xin nhập học (theo mẫu).

- Bản sao giấy khai sinh hợp lệ.

- Bản photo sổ hộ khẩu thường trú hoặc tạm trú (có công chứng).

- Giấy chứng nhận hoàn thành chương trình mẫu giáo 5 tuổi (nếu có).

- Hồ sơ theo dõi trẻ khuyết tật (nếu có).

          * LƯU Ý:

1/ Các cháu có hộ khẩu thường trú hoặc tạm trú đang ở tại khu phố Suối Cam sẽ tuyển sinh lớp 1 năm học 2022-2023 tại trường Tiểu học Tân Bình B.

          2/ Cháu nào có hộ khẩu thường trú hoặc tạm trú tại phường Tiến Thành có nguyện vọng  đăng ký học lớp 1 năm học 2022-2023 tại trường Tiểu học khác trên địa bàn thành phố Đồng Xoài thì phụ huynh sẽ thực hiện theo hình thức tuyển sinh trái tuyến như đã hướng dẫn ở trên.

          Trên đây là Kế hoạch tuyển sinh lớp 1 năm học 2022-2023 của trường Tiểu học Tiến Thành. Đề nghị Hội đồng tuyển sinh nhà trường nghiên cứu triển khai thực hiện tốt kế hoạch tuyển sinh./.

Nơi nhận: 

 - Phòng GD&ĐT thành phố (để b/c)

 - Các trường MN trên địa bàn P. Tiến Thành (để t/b)

- Các KP, Đài truyền thanh phường (để t/b);

- Wbsite nhà trường: http://thtienthanh.dongxoai.edu.vn/ 

 HIỆU TRƯỞNG
  Nguyễn Thị Mây

 

                                                                                                   

          

                                                                                                                                           

Tin Mới
Thống kê truy cập
  • Đang online: 8
  • Hôm nay: 155
  • Trong tuần: 856
  • Tất cả: 52939
 
 
 
Trang thông tin điện tử Trường Tiểu học Tiến Thành
Chịu trách nhiệm: Ban Biên tập
Địa chỉ: Khu phố 2, P. Tiến Thành, Tp. Đồng Xoài, Tỉnh Bình Phước